آرشیو مطالب : مخابرات

دریافت حق اشتراك از مشتركین تلفن ثابت تصویب گردید

دریافت حق اشتراك از مشتركین تلفن ثابت تصویب گردید

ثبت بیش از ۴۴ میلیون تماس با سامانه های پاسخگویی مخابرات

ثبت بیش از ۴۴ میلیون تماس با سامانه های پاسخگویی مخابرات

تودیع و معارفه مدیران مخابرات و همراه اول برگزار گردید

تودیع و معارفه مدیران مخابرات و همراه اول برگزار گردید

كوشش برای برقراری نسل پنجم اینترنت

كوشش برای برقراری نسل پنجم اینترنت

معرفی شبكه امن اختصاصی مخابرات

معرفی شبكه امن اختصاصی مخابرات
آخرین آمار وزارت ارتباطات؛

توقف رشد تلفن ثابت در كشور

توقف رشد تلفن ثابت در كشور
ابزار اپل - iosTools.ir
iostools.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ابزار اپل محفوظ است

ابزار اپل

معرفی و فروش نرم افزارهای IOS