آرشیو مطالب : مخابرات


اینترنت در سال آینده گران نمیشود

اینترنت در سال آینده گران نمیشود

اجرای موفقیت آمیز مدل ماهواره پارس-۱ در پژوهشگاه فضایی

اجرای موفقیت آمیز مدل ماهواره پارس-۱ در پژوهشگاه فضایی

تعیین تعرفه جریمه تخطی دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از مقررات تعرفه ای

تعیین تعرفه جریمه تخطی دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از مقررات تعرفه ای

ضرر مالی غول مخابراتی چین از بایكوت هندی ها

ضرر مالی غول مخابراتی چین از بایكوت هندی ها

بهترین روش پرداخت قبض تلفن چیست؟

بهترین روش پرداخت قبض تلفن چیست؟

با شماره های بین المللی غریبه تماس نگیرید!

با شماره های بین المللی غریبه تماس نگیرید!

گروه صنعتی یكتا سازه

گروه صنعتی یكتا سازه

دریافت حق اشتراك از مشتركین تلفن ثابت تصویب گردید

دریافت حق اشتراك از مشتركین تلفن ثابت تصویب گردید

ثبت بیش از ۴۴ میلیون تماس با سامانه های پاسخگویی مخابرات

ثبت بیش از ۴۴ میلیون تماس با سامانه های پاسخگویی مخابرات

تودیع و معارفه مدیران مخابرات و همراه اول برگزار گردید

تودیع و معارفه مدیران مخابرات و همراه اول برگزار گردید

كوشش برای برقراری نسل پنجم اینترنت

كوشش برای برقراری نسل پنجم اینترنت

معرفی شبكه امن اختصاصی مخابرات

معرفی شبكه امن اختصاصی مخابرات
آخرین آمار وزارت ارتباطات؛

توقف رشد تلفن ثابت در كشور

توقف رشد تلفن ثابت در كشور
ابزار اپل - iosTools.ir
iostools.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ابزار اپل محفوظ است

ابزار اپل

معرفی و فروش نرم افزارهای IOS